Публикуване на годишен финансов отчет
ТРАНС ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ТРАНС ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Стефан Караджа 28
ЕИК/БУЛСТАТ:
103766247
Управител:
Димитричка Иванова Жекова
Предмет на дейност:
Строително-монтажни работиПолезни връзки:

-->