Публикуване на годишен финансов отчет
ПТ БИЛД ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПТ БИЛД ООД
Седалище:
гр. ВАРНА 9000, УЛ.РАЙКО ЖИНЗИФОВ 18, ЕТ.1, АП.1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103778032
Управител:
ВАЛЕНТИН МАНЕВ
Главен счетоводител:
КРАСИМИРА НУЦУЛОВА
Одитор:
Илия ИлиевПолезни връзки:

-->