Публикуване на годишен финансов отчет
СИСИ 77 ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2016
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2016
Име на фирмата:
СИСИ 77 ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Светослав Обретенов 10
ЕИК/БУЛСТАТ:
103780364
Управител:
Валентин Драгнев Андреев
Предмет на дейност:
Авторемонтни услугиПолезни връзки:

-->