Публикуване на годишен финансов отчет
МЕРЕЛИН МЕДЖИК ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МЕРЕЛИН МЕДЖИК ДЗЗД
Седалище:
гр.Варна, жк"Чайка" 39, ет.9, ап.33
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103787191
Управител:
Мария Иванова Желева
Главен счетоводител:
Силвия Маринова ДжонговаПолезни връзки:

-->