Публикуване на годишен финансов отчет
ВЕНИКА ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ВЕНИКА ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Аспарух 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
103805611
Управител:
Валентина Иванова Върбева
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с облеклоПолезни връзки:

-->