Публикуване на годишен финансов отчет
ВЕНИКА ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

ВЕНИКА ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009

Отчет за паричните потоци
стр. 1  2  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->