Публикуване на годишен финансов отчет
АНА-МАРИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016
2015
2014
2013

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
АНА-МАРИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Софроний Врачански 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
103807413
Управител:
Аминат Кубратовна Ангелова
Предмет на дейност:
Фризьорски услугиПолезни връзки:

-->