Публикуване на годишен финансов отчет
БАГЕДИ АУТО ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БАГЕДИ АУТО ООД
Седалище:
ГР.ВАРНА УЛ.ТРОЛЕЙНА 8
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103819397
Управител:
ИВАН БАГЕРОВ
Главен счетоводител:
Д.ИГНАТОВАПолезни връзки:

-->