Публикуване на годишен финансов отчет
НОБИЛИС ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
НОБИЛИС ДЗЗД
Седалище:
ВАРНА 9010 УЛ.БЯЛ КРЕМ 7
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103821220
Управител:
Янко Дуков
Главен счетоводител:
Галина ДимитроваПолезни връзки:

-->