Публикуване на годишен финансов отчет
ИВИНА ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ИВИНА ДЗЗД
Седалище:
гр.Варна, кв."Вл.Варненчик" № 86, ет.6, ап.20
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103826153
Управител:
Иванка Димитрова Стоилова
Главен счетоводител:
Cилвия Маринова ДжонговаПолезни връзки:

-->