Публикуване на годишен финансов отчет
ЛАЛЕВИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ЛАЛЕВИ ДЗЗД
Седалище:
Татяна Георгиева Лалева
ЕИК/БУЛСТАТ:
103833030
Управител:
Татяна Георгиева Лалева
Предмет на дейност:
Търговия с облеклаПолезни връзки:

-->