Публикуване на годишен финансов отчет
ЛАЛЕВИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
ЛАЛЕВИ ДЗЗД
Седалище:
Татяна Георгиева Лалева
ЕИК/БУЛСТАТ:
103833030
Управител:
Татяна Георгиева Лалева
Предмет на дейност:
Търговия с облеклаПолезни връзки:

-->