Публикуване на годишен финансов отчет
ФРАМ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ФРАМ ДЗЗД
Седалище:
Гр.Варна, ул.Любен Каравелов 51
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103834919
Управител:
Бойко Тихомиров Куртев
Главен счетоводител:
Силвия Маринова ДжонговаПолезни връзки:

-->