Публикуване на годишен финансов отчет
БРОНЯ-2 - Кръстев и сие ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2011
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2011
Име на фирмата:
БРОНЯ-2 - Кръстев и сие ДЗЗД
Седалище:
гр. Варна
ЕИК/БУЛСТАТ:
103841746Полезни връзки:

-->