Публикуване на годишен финансов отчет
РОСИ ДИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2011
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2011
Име на фирмата:
РОСИ ДИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия, ул. Плевен №4
ЕИК/БУЛСТАТ:
103841828
Управител:
Росица Велчева ГорановаПолезни връзки:

-->