Публикуване на годишен финансов отчет
ВИКИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ВИКИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Козлодуй 16
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103847838
Управител:
Станислава Георгиева Кръстева



Полезни връзки:

-->