Публикуване на годишен финансов отчет
МАРИНОВИ-25 ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2013
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2013
Име на фирмата:
МАРИНОВИ-25 ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Цар Освободител 76
ЕИК/БУЛСТАТ:
103847845
Управител:
Димитричка Александрова Маринова
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с чантиПолезни връзки:

-->