Публикуване на годишен финансов отчет
ТОДИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ТОДИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Скобелев 16
ЕИК/БУЛСТАТ:
103857316
Управител:
Славена Стоянова ТрашлиеваПолезни връзки:

-->