Публикуване на годишен финансов отчет
ИНСТРУМЕНТ А Ж ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2012
2011
2010
2009
2008

Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
ИНСТРУМЕНТ А Ж ДЗЗД
Седалище:
Дългопол ул. Жечо Топалов 4
ЕИК/БУЛСТАТ:
103869304
Управител:
Атанас Димитров ГеоргиевПолезни връзки:

-->