Публикуване на годишен финансов отчет
СИ ГРУП ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СИ ГРУП ЕООД
Седалище:
гр. ВАРНА
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103875855
Управител:
Свилен Стайков
Главен счетоводител:
А.ВълковаПолезни връзки:

-->