Публикуване на годишен финансов отчет
Т и И ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
Т и И ДЗЗД
Седалище:
Провадия, ул. Стефан Караджа 29
ЕИК/БУЛСТАТ:
103889099
Управител:
Татяна Георгиева Лалева
Предмет на дейност:
Търговия с облеклаПолезни връзки:

-->