Публикуване на годишен финансов отчет
РАДИАН 53 ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
РАДИАН 53 ДЗЗД
Седалище:
Провадия кв. Север, бл.6, вх.В
ЕИК/БУЛСТАТ:
103894994
Управител:
Светослав Тодоров Вълчев
Предмет на дейност:
Рекламна дейностПолезни връзки:

-->