Публикуване на годишен финансов отчет
АЙСБЕРГ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
АЙСБЕРГ ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Георги Димитров 69, вх.Б, ет.4, ап.10
ЕИК/БУЛСТАТ:
103903265
Управител:
Мая Илкова ЗлатеваПолезни връзки:

-->