Публикуване на годишен финансов отчет
ДИМИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2011
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2011
Име на фирмата:
ДИМИ ДЗЗД
Седалище:
с. Градинарово общ. Провадия
ЕИК/БУЛСТАТ:
103913448
Управител:
Мюмюне Ибишева Хюсеинова
Главен счетоводител:
Блага Калчева Петрова
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с хранителни стокиПолезни връзки:

-->