Публикуване на годишен финансов отчет
НЕДЕВИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
НЕДЕВИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Стефан Караджа 24
ЕИК/БУЛСТАТ:
103916063
Управител:
Йорданка Лилкова Недева
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с хранителни стокиПолезни връзки:

-->