Публикуване на годишен финансов отчет
НЕДЕВИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2017
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016
2015
2014
2013

Начална страница

Данни за фирмата за 2017
Име на фирмата:
НЕДЕВИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Стефан Караджа 24
ЕИК/БУЛСТАТ:
103916063
Управител:
Йорданка Лилкова Недева
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с хранителни стокиПолезни връзки:

-->