Публикуване на годишен финансов отчет
ЛАМАРД ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ЛАМАРД ДЗЗД
Седалище:
Варна ул. Вл. Варненчик 302, вх.8, ап.48
ЕИК/БУЛСТАТ:
103924505
Управител:
Николай Георгиев НиколовПолезни връзки:

-->