Публикуване на годишен финансов отчет
СТЕФАНИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016
2015
2014
2013

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
СТЕФАНИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия кв. Север, бл.3, вх.Б, ап.37
ЕИК/БУЛСТАТ:
103926844
Управител:
Юлиян Йорданов
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с хранителни стокиПолезни връзки:

-->