Публикуване на годишен финансов отчет
СТЕФАНИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2014
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2014
Име на фирмата:
СТЕФАНИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия кв. Север, бл.3, вх.Б, ап.37
ЕИК/БУЛСТАТ:
103926844
Управител:
Юлиян Йорданов
Предмет на дейност:
Търговия на дребно с хранителни стокиПолезни връзки:

-->