Публикуване на годишен финансов отчет
М и С ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
М и С ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Скобелев 16
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103952255
Управител:
Славена Трашлиева
Предмет на дейност:
Обществено храненеПолезни връзки:

-->