Публикуване на годишен финансов отчет
ЗАРО ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2009
2008

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
ЗАРО ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Св. Св. Кирил и Методий 11
ЕИК/БУЛСТАТ:
103959043
Управител:
Борис Савов Върбанов
Предмет на дейност:
Транспортни услугиПолезни връзки:

-->