Публикуване на годишен финансов отчет
ТЕКОН ИНВЕСТ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТЕКОН ИНВЕСТ АД
Седалище:
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ №4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG104023951
Управител:
КР.РУСОЛОВ
Главен счетоводител:
Е.ДИМИТРОВА
Одитор:
Живко КириловПолезни връзки:

-->