Публикуване на годишен финансов отчет
ТЕКОН - Т АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТЕКОН - Т АД
Седалище:
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ.ПОЛТАВА 9Д
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG104041038
Управител:
КР.РУСОЛОВ
Главен счетоводител:
Д.АНГЕЛОВА
Одитор:
Живко КириловПолезни връзки:

-->