Публикуване на годишен финансов отчет
ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД
Седалище:
ГР. СВИЩОВ, УЛ. ДУНАВ 12
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG104054085
Управител:
РУМЕН ЙОРДАНОВ
Главен счетоводител:
ВЕСЕЛА ДОНЕВСКА
Одитор:
Дамян ДамяновПолезни връзки:

-->