Публикуване на годишен финансов отчет
ЖПСВ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЖПСВ ЕООД
Седалище:
ГР. СОФИЯ УЛ. РАКОВСКИ 100
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG104561156
Управител:
ЯН СПЕВАК
Главен счетоводител:
ИЛИЯНА НАЙДЕНОВА
Одитор:
Сусанка ПарковаПолезни връзки:

-->