Публикуване на годишен финансов отчет
"ЗППК Победа-Кнежа" - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
"ЗППК Победа-Кнежа"
Седалище:
5835гр.Кнежа , 2-ри стопански двор
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG106010785
Управител:
Евгения Симеонова Сайванска
Главен счетоводител:
Лиляна Цветанова Руневска
Одитор:
няма
Предмет на дейност:
Селско стопанствоПолезни връзки:

-->