Публикуване на годишен финансов отчет
"ЗППК Победа-Кнежа" - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

"ЗППК Победа-Кнежа" - годишен финансов отчет за 2010

Справка за дълготрайните активи
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->