Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ РОЗИНА БАНОВА - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕТ РОЗИНА БАНОВА
Седалище:
ГР. ВРАЦА , 3000, ЖК. СЕНИЧЕ, БЛ. 54, АП. 65
ЕИК/БУЛСТАТ:
106068315
Управител:
РОЗИНА ПЕТРОВА БАНОВА
Главен счетоводител:
РОЗИНА ПЕТРОВА БАНОВА
Предмет на дейност:
СЧЕТОВОДСТВО И КНИЖАРСКИ УСЛУГИПолезни връзки:

-->