Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ Д-Р ЕВЕЛИНА УРУКОВА - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ Д-Р ЕВЕЛИНА УРУКОВА
Седалище:
ВРАЦА
ЕИК/БУЛСТАТ:
106503123
Управител:
ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА УРУКОВА
Главен счетоводител:
РОЗИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
Одитор:
НЕ
Предмет на дейност:
медицински услугиПолезни връзки:

-->