Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ Д-Р МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2009
2008
2007

Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЕТ Д-Р МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА
Седалище:
С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩ. РОМАН, ОБЛ. ВРАЦА, УЛ. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ -21
ЕИК/БУЛСТАТ:
106509553
Управител:
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
Главен счетоводител:
РОЗИНА ПЕТРОВА БАНОВА
Предмет на дейност:
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕПолезни връзки:

-->