Публикуване на годишен финансов отчет
Елена Инвест ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Елена Инвест ООД
Седалище:
Козлодуй, бл. 84, вх.2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG106514002
Управител:
Цветан Принов
Главен счетоводител:
Марианна ДимитроваПолезни връзки:

-->