Публикуване на годишен финансов отчет
ПОЛИГРАФСТИЛ ЕООД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

ПОЛИГРАФСТИЛ ЕООД - годишен финансов отчет за 2009

Отчет за собствения капитал
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->