Публикуване на годишен финансов отчет
ВЕНУС Б КОРП ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ВЕНУС Б КОРП ЕАД
Седалище:
гр.Мездра ул.Христо Ботев № 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG106581467
Управител:
А.Испиридис
Главен счетоводител:
Н.Захариева
Одитор:
В. ТашковаПолезни връзки:

-->