Публикуване на годишен финансов отчет
Ремонтстрой 2005 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Ремонтстрой 2005 ЕООД
Седалище:
Враца 3000 жк Дъбника бл.104 ап.4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG106595577
Управител:
Танчо Къчовски
Главен счетоводител:
Росица КръстеваПолезни връзки:

-->