Публикуване на годишен финансов отчет
Платекс АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Платекс АД
Седалище:
гр. Дряново ул. Бачо Киро 13
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG107001052
Управител:
Владимир Лафчийски
Главен счетоводител:
Иван Григоров
Одитор:
Павлинка ЙоркишеваПолезни връзки:

-->