Публикуване на годишен финансов отчет
СТОЯНОВ 93 Ст.СТОЯНОВ ЕТ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СТОЯНОВ 93 Ст.СТОЯНОВ ЕТ
Седалище:
Севлиево, ж.к. Митко Палаузов бл.2 вх.Г ет.4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG107016296
Управител:
Ст.Стоянов
Главен счетоводител:
З.Стефанова
Одитор:
Петя ВърляковаПолезни връзки:

-->