Публикуване на годишен финансов отчет
Едуардс Лоджистикс България ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Едуардс Лоджистикс България ЕООД
Седалище:
гр. София, Севлиево, ул. "Бял бряг" 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG107059372
Управител:
Д.Цанова-Пенева
Главен счетоводител:
Валентина Стначева
Одитор:
Христинка ГорановаПолезни връзки:

-->