Публикуване на годишен финансов отчет
Минерали Индустриали България ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Минерали Индустриали България ООД
Седалище:
гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" 87
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG107518605
Управител:
инж. Пламен Георгиев
Главен счетоводител:
Валентина Стначева
Одитор:
Трифон РахневПолезни връзки:

-->