Публикуване на годишен финансов отчет
Делта стар АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Делта стар АД
Седалище:
Севлиево, ул. "Никола Петков" 22
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG107591699
Управител:
Станислав Боев
Главен счетоводител:
Валентина Станчева
Одитор:
Тр. РахневПолезни връзки:

-->