Публикуване на годишен финансов отчет
СТРАТОС ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СТРАТОС ООД
Седалище:
КЮСТЕНДИЛ 2500, УЛ."КОНСТАНТИН НИКОЛОВ" №4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG109559465
Управител:
С.БОЯНОВ
Главен счетоводител:
Е.ИВАНОВА
Одитор:
Димитрина СтоеваПолезни връзки:

-->